Menü:

 • Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským v Orechovej Potôni – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda prijme do pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy:

  kuriča - údržbára  s možným nástupom 01. 03. 2020.

  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis doklad o vzdelaní.

  Termín doručenia dokladov: do 13. 01. 2020 do 12,00 hod. na adresu školy: Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná ulica č. 193, 930 02 Orechová Potôň, alebo elektronicky na adresu: zsorechovapoton@centrum.sk.

   

   

  20.12.2019 19:13 | tovább »
 • Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským v Orechovej Potôni – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda prijme do pracovného pomeru od školského roku 2017/2018:

  kvalifikovaného pedagogického zamestnanca pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná výchova s ukončeným adaptačným vzdelaním.

  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis, úradne overené kópie dokladov o vzdelaní, o ukončení adaptačného vzdelania.

  Termín doručenia dokladov: do 28. 06. 2017 do 12,00 hod. na adresu školy: Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná ulica č. 193, 930 02 Orechová Potôň, alebo elektronicky na adresu: zsorechovapoton@centrum.sk.

  28.06.2017 10:15 | tovább »
 • Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským v Orechovej Potôni – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda prijme do pracovného pomeru na základe Dohody o pracovnej činnosti:

  informatika – správcu informačného systému  s možným nástupom ihneď.

  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis, úradne overené kópie o vzdelaní (stredné odborné s maturitou alebo vysokoškolské).

  Termín doručenia dokladov: do 17. 03. 2017 do 12,00 hod. na adresu školy: Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná ulica č. 193, 930 02 Orechová Potôň, alebo elektronicky na adresu: zsorechovapoton@centrum.sk.

  23.03.2017 12:37 | tovább »
 • Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským v Orechovej Potôni – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda prijme do pracovného pomeru na základe Dohody o pracovnej činnosti:

  informatika – správcu informačného systému  s možným nástupom ihneď.

  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis, úradne overené kópie o vzdelaní (stredné odborné s maturitou alebo vysokoškolské).

  Termín doručenia dokladov: do 03. 03. 2017 do 12,00 hod. na adresu školy: Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná ulica č. 193, 930 02 Orechová Potôň, alebo elektronicky na adresu: zsorechovapoton@centrum.sk.

  23.03.2017 12:37 | tovább »
 • Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským v Orechovej Potôni – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda prijme do pracovného pomeru od školského roku 2015/2016:

  kvalifikovaného pedagogického zamestnanca pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk, biológia  s ukončeným adaptačným vzdelaním.

  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, úradne overené kópie o vzdelaní.

  Termín doručenia dokladov: do 19. 06. 2015 na adresu školy: Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná ulica č. 193, 930 02 Orechová Potôň, alebo elektronicky na adresu: zsorechovapoton@centrum.sk.

  23.03.2017 12:36 | tovább »
 • Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským v Orechovej Potôni – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda prijme do pracovného pomeru:

  informatika – správcu systému  s možným nástupom ihneď.

  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis, úradne overené kópie o vzdelaní (stredné odborné s maturitou alebo vysokoškolské).

  Termín doručenia dokladov: do 27. 05. 2016 do 12,00 hod. na adresu školy: Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná ulica č. 193, 930 02 Orechová Potôň, alebo elektronicky na adresu: zsorechovapoton@centrum.sk.

  23.03.2017 12:35 | tovább »
 • Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským v Orechovej Potôni – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda prijme do pracovného pomeru od školského roku 2016/2017:

  kvalifikovaného pedagogického zamestnanca pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou biológia  - chémia s ukončeným adaptačným vzdelaním.

  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis, úradne overené kópie o vzdelaní, o ukončení adaptačného vzdelania.

  Termín doručenia dokladov: do 27. 05. 2016 do 12,00 hod. na adresu školy: Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná ulica č. 193, 930 02 Orechová Potôň, alebo elektronicky na adresu: zsorechovapoton@centrum.sk.

  23.03.2017 12:35 | tovább »

Újdonságok

Kapcsolat

 • ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda
  Hlavná 193 930 02 Orechová Potôň
 • +421 x 31 5543328

Fényképalbum