Menü:

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.

Újdonságok

Kapcsolat

  • ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza s VJM - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda
    Hlavná 193 930 02 Orechová Potôň
  • +421 x 31 5543328

Fényképalbum